Een brandpreventief advies kan de volgende onderdelen hebben:

Uw omgeving:

- hoe veilig is uw huidige pand?
- waar zitten de risico's
- waar zitten bouwkundig bezien brand versnellende elementen?

Uw persoonlijke veiligheid

- liggen de noodplannen klaar?
- is uw personeel op de hoogte?
- heeft u een brandalarm ?
- is iedereen tijdig te verwittigen?
- ontsnappings mogelijkheden genoeg?
- waar kan het fout gaan
- wat zijn de risico delen van uw bedrijf

Uw materieel:

- heeft u voldoende blusmateriaal
- is dit materaal up to date en gekeurd?
- is het berekent op het aantal m2 ?
- hoe kan het beter?

Uw aansprakelijkheid:

- bent u persoonlijk aansprakelijk in verschillende scenario's? 
- bent u voldoende verzekerd?
- beschikt u over de juiste keuringen en plannen?
- heeft u een kopie ergens veilig gesteld zodat u dat kan aantonen..?
- laat ons uw polis een doorkijken!

Uw waardevolle spullen:

- waar bewaard u belangrijke gegevens?
- zijn deze brandveilig?
- heeft u backups?
- wat zou u moeten veilig stellen?