Noodplan / Ontruimingsplan NEN 8112:2010 

Stel uzelf de volgende vragen:

- heeft u een ontruimingsplan?
- uit welk jaar is dat, is dat nog up to date?
- zijn er tussentijds veranderingen geweest zoals verbouwingen of flinke 
  uitbreiding van personeel?
- zijn er inmiddels andere grondstoffen in huis?
- weet iedereen wel wat hij of zij moet doen binnen uw bedrijf?
- heeft u dat wel eens geoefend?

Oefenen

Het nut van oefenen is evident, toch doen de meeste bedrijven het te weinig. Vooral door groot verloop bij bedrijven zijn er veel werknemers niet op de hoogte van wat hoe ze geacht worden te handelen in geval van brand.

Hoe vaak zou u moeten oefenen?

Afhankelijk van uw groote van uw pand, grootte van uw personeelsbestand en het verloop kunnen wij voor bepalen wat een veilige interval is om te oefenen.

Natuurlijk kunnen wij u helpen bij het organiseren van brandoefeningen. Een eenmalige of herhaaldelijk stukje educatie is dan onmisbaar als u alles op een goede manier wilt uitvoeren op een professionele gestructureerde manier. 

Heeft u nog geen ontruimingsplan, of is dat verouderd, neem dan contact met ons op.

Wij zorgen er weer voor dat u beschikt over een up to date ontruimingsplanplan zodat u in geval van nood uw zaken heeft voorbereid en u kan instaan voor de veiligheid binnen uw bedrijf. Een ontruimingsplan is in de meeste gevallen verplicht danwel door de overheid, danwel door uw verzekering.

Een gouden tip: stel dit soort dingen niet te lang uit..!

Iedere onderneming waarbij meer dan 15 personen werkzaam zijn, is wettelijk verplicht een Bedrijfshulpverleningsorganisatie op te richten. 

Deze organisatie komt in actie indien zich calamiteiten voordoen, hierbij valt te denken aan een brand, ongeval of een ontruiming. Bedrijfshulpverleners zijn verantwoordelijk voor het optreden bij calamiteiten totdat de reguliere hulpverlenende instanties aanwezig zijn. 

Het is verplicht om deze organisatie schriftelijk vast te leggen en kenbaar te maken aan alle medewerkers. Daarnaast wordt vanuit de gebruiksvergunningsregeling (Bouwbesluit) een ontruimingsplan geëist door de brandweer. 

Adviesburo Vuursteen combineert bovengenoemde onderdelen in een compact ontruimingsplan, waarmee de bedrijfshulpverleners praktisch gezien goed kunnen werken. Wij maken uw ontruimingsplan op maat, afgestemd op de risico`s binnen uw organisatie. 

Werkwijze: 

Een consultant van Adviesburo Vuursteen neemt op uw locatie de benodigde gegevens met u door tijdens het intakegesprek. Tevens wordt een ronde door het gebouw gemaakt waarbij de gegevens ten behoeve van de plattegronden worden opgenomen. 

Ongeveer 4 weken hierna ontvangt u het eerste concept van het ontruimingsplan en de concepttekeningen. De consultant neemt dan het conceptplan met u door en controleert de tekeningen. 

Het definitieve ontruimingsplan wordt uiterlijk 2 weken daarna afgeleverd door de consultant. 

Het ontruimingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

* Lijst met alarmnummers en overige belangrijke telefoonnummers. 
* Uitgebreide beschrijving van het object en de organisatie/werkzaamheden. 
* Beschrijving van de vaste voorzieningen en de brandbestrijdingsvoorzieningen. 
* Plattegronden NEN 1414 met aanduiding van de voorhanden zijnde blusmiddelen, nooduitgangen, vluchtroutes. 
* Instructies WAT TE DOEN BIJ..... 
* Beschrijving van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.NEN 4000 

Uiteraard dient dit plan geactualiseerd te worden indien er wijzigingen zijn in het gebouw (bijv. een verbouwing) of de werkzaamheden. Adviesburo Vuursteen herinnert u jaarlijks hieraan door middel van een schrijven, uiteraard kunt u hiervoor ook een onderhoudscontract afsluiten. 

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de risico`s en het aantal medewerkers kan het noodzakelijk zijn om een bedrijfsnoodplan op te stellen . Dit is een meer uitgebreid plan waarin o.a. ook de procedure wat te doen bij een bommelding is opgenomen, en de procedures worden beschreven voor iedere discipline binnen de BHV-organisatie (Hoofd BHV, BHV-er, receptiemedewerker, ontruimers e.d.